Lilla Anna 60års Jubileum!
Inger Sandberg 1930.08.02 - 2023.05.16

Inger Sandberg 1930.08.02 - 2023.05.16

6/07, 2023

Med stor sorg har vår folkkära barnboksförfattare och familjemedlem Inger Sandberg lämnat oss. 

På förmiddagen 16 maj somnade Inger in med nära och kära vid hennes sida, som kunde hålla hennes hand och spela hennes favoritmusik. Inger har levt ett äventyrsfullt liv med både barn, barnbarn och barnbarns barn. Hon har sett världen både med sin familj och på egen hand. 

Funnit vänner världen över och kunnat delge hennes underbara historier och upplevelser tillsammans med dem och hennes familj. 

Ut över det har hon och hennes älskade make Lasse Sandberg (som lämnade oss 2008) berikat många barn runt om i världen med deras fantastiska fantasifulla barnböcker. Tillsammans har dom fått barn att på ett pedagogiskt och lärorikt sätt både läsa och skriva och uppleva sagornas värld. Deras älskade och mest kända karaktärer är Lilla Anna och Långa Farbrorn, Lilla Spöket Laban och Tummen. 

Tack Inger för allt, du kommer alltid att vara älskad! 

Vila i frid. ❤

_

With great sadness, our beloved children's book author and family member Inger Sandberg has left us.

On the morning of May 16, Inger fell asleep with loved ones by her side, who could hold her hand and play her favorite music. Inger has lived an adventurous life with both children, grandchildren and great-grandchildren. She has seen the world both with her family and on her own.

Found friends all over the world and was able to share her wonderful stories and experiences with them and her family.

In addition, she and her beloved husband Lasse Sandberg (who left us in 2008) have enriched many children around the world with their fantastic imaginative children's books. Together, they have enabled children to both read and write and experience the world of fairy tales in an educational and educational way. Their beloved and most famous characters are Little Anna and Tall Uncle, Little Ghost Laban and Thumb.

Thank you Inger for everything, you will always be loved!

Rest in peace.